جهت شرکت در دوره ها ی مدرسه فشن ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل نموده سپس با انتخاب دوره مورد نظر ثبت نام خود را تکمیا فرمایید.